Glass

Vi har mange forskjellige type glass:

  • Enkelt glass
  • Isolerglass
  • Laminert og herdet sikkerhetsglass som hindrer personskader og innbrudd
  • Solkontroll glass for redusert oppvarming av for eksempel kontor
  • Skuddsikkert glass
  • Ornament glass (mønstret glass)
  • Brannhemmende glass
  • Lyddempende glass
  • Bly og messinginnfattet glass
  • Glass med fasettslipte kanter

Alle våre glass kan leveres i forskjellige farger.

2-lags isolerglass er ikke det samme som når det kom i begynnelsen av 60-tallet. Den gang hadde de en U-verdi eller K-verdi på ca.3,0. I ettertid fikk vi 3-lags isolerglass og første generasjon 2-lags energiglass som hadde en u-verdi påca.1,9. Siste verson av 2-lags energiglass har en U-verdi helt nede i 1,1 (med gassfylling), noe som er en tredel av det opprinnelige isolerglasset. Dette betyr igjen betydelige varmebesparelser og sparte fyringsutgifter. Som glassmester er det vår jobb å vite nøyaktig hvilket glass du trenger.

Romerike Glass AS har et dataprogram som kan beregne besparelser i forhold til antall m2 glass og merkostnaden med energiglass. Dette programmet er levert av Glassbransjeforbundet.

I dag blir glass mer og mer spesialtilpasset forskjellige bruksområder. Alle disse egenskapene kan kombineres på forskjellige måter som gjør at man får et vel av muligheter.

Ta kontakt med oss i dag for pristilbud.