Lyddempende glass

Støy er uten tvil et helse- og miljøproblem, som kan gå utover både søvn og livskvalitet. Det å skulle stenge ute lyd fra bråkete naboer, trafikk, utesteder og annen støy stiller høye krav til glass i vinduer og dører. Også kontor, sykehus og forelesningssaler vil være avhengig av at ytre lyd ikke trenger inn i inneklimaet.

Hva er lyddempende glass?

Lyddempende glass er spesielt beregnet til lyd- og støydempende formål. Andre begreper som brukes er støydempende glass og støyisolerende glass. Det er utviklet fordi normale glass ikke alltid vil redusere lyden tilstrekkelig.

Romerike Glass tilbyr flere typer støyreduserende glass. Et lyddempende glass kan bestå av et tynnere ytterglass og et tykkere innerglass, og/eller et laminert glass m/lyddempende folie, som gjør at glassene vibrerer i utakt. Dette hindrer lydbølgene å slippe gjennom i samme hastighet, som igjen fører til redusert støy.

Hvorfor velge lyddempende glass?

  • Bedrer søvnkvaliteten
  • Gjør arbeidsplassen mindre slitsom
  • Letter konsentrasjonen

Kontakt oss for spørsmål og bestilling av lyddempende glass.